รีวิวการทำฟิลเลอร์ใต้ตา

สำหรับปัญหารอบดวงตามีอยู่ด้วยกันหลายแบบ เช่น ปัญหาถุงใต้ตา และขอบตาคล้ำ หรือปัญหาร่องแก้ม ซึ่งในแต่ละแบบก็มีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังตัวอย่างด้านล่าง จะเป็นภาพที่เปรียบเทียบระหว่างก่อนทำและหลังทำการแก้ไขปัญหารอบดวงตาในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้ฟิลเลอร์ใต้ตา (ซึ่งผลลัพธ์จะแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคล)
 
รีวิวการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของทาง First Clinic

แก้ไขฟิลเลอร์ ทีได้รับการฉีดและพบปัญหาเป็นก้อน

แก้ไขปัญหาเป็นก้อนใต้ตา จากการฉีดฟิลเลอร์

แก้ไขปัญหาก้อนใต้ตา จากการฉีดฟิลเลอร์

แก้ไขปัญหาก้อนใต้ตา จากการฉีดฟิลเลอร์

แก้ไขปัญหา ถุงใต้ตา

แก้ไขปัญหาถุงใต้ตา อย่างเป็นธรรมชาติ

แก้ไขปัญหาถุงใต้ตา อย่างเป็นธรรมชาติ-2

แก้ไขปัญหาก้อนใต้ตา จากการฉีดฟิลเลอร์

แก้ไขปัญหา ขอบตาคล้ำ

แก้ไขปัญหาถุงใต้ตา อย่างเป็นธรรมชาติ-3

แก้ไขปัญหาขอบตาคล้ำและร่องแก้ม อย่างเป็นธรรมชาติ

แก้ไขปัญหาขอบตาคล้ำ

แก้ไขปัญหา ขอบตาคล้ำ และถุงใต้ตา

แก้ไขปัญหาถุงใต้ตา อย่างเป็นธรรมชาติ-3

แก้ไขปัญหาขอบตาคล้ำ และถุงใต้ตา

แก้ไขปัญหาขอบตาคล้ำ ถุงใต้ตา และร่องแก้ม